تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 30
تعداد نویسندگان 40
تعداد مشاهده مقاله 1,588
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2,074
نسبت مشاهده بر مقاله 52.93
نسبت دریافت فایل بر مقاله 69.13
 
تعداد مقالات ارسال شده 64
تعداد مقالات رد شده 21
درصد عدم پذیرش 33
تعداد مقالات پذیرفته شده 24
درصد پذیرش 38
زمان پذیرش (روز) 113
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 29

 

دو فصلنامه

«پژوهش نامه تأویلات قرآنی»

دوفصلنامه «پژوهش نامه تأویلات قرآنی» تازه های پژوهشی فرهیختگان را در محورهای موضوعی ذیل  منتشر می کند؛ لذا بدیهی است که مقالات می بایست در این حوزه های تخصصی و دارای اصالت و نوآوری تحلیلی بوده و نتیجه کاوش های نویسنده باشد.

 

سیر تاریخی تأویل طی قرون اسلامی (تبارشناسی تأویل)

معناشناسی تأویل در قرآن، روایات شیعه و سنی، اصطلاح عالمان

مبانی تأویل از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی

تعامل تأویل و زبان قرآن

تأویل و مباحث زبانشناسی نوین

تأویل و مباحث شناخت شناسی نوین

تأویل تطبیقی از منظر مفسران

و سایر موضوعات مرتبط


 

توجه:

نویسندگان محترم لطفاً توجه فرمایند دو فرم تعهد اصالت و فرم تعارض منافع را تکمیل و همراه با فایل های مورد نیاز مقاله ارسال نماید.

فرم تعارض منافع

فرم تعهد اصالت

 


 

  • این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است. فایل PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و متقاضیان مقالات  می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند.
  •  نمودار مربوط به روند پذیرش مقاله
  • داوری بسته (داوران و نویسندگان نمی توانند مشخصات یکدیگر را مشاهده کنند)
  • کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است
  • این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند
  • سرقت ادبی: مقالات ارسالی به نشریه با سامانه مشابه یاب متون سمیم نور بررسی می گردد.
  •  نشانی الکترونیکی:   amolqr@gmail.com
  •  نشانی دفتر مجله : آمل، میدان 17 شهریور، خیابان طالب آملی، دریای 13، دانشکده علوم قرآنی آمل
  •  تلفن تماس 01144266001- آقای نیکزاد (از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری)

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-142 

ابر واژگان

نشریات مرتبط