کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 9
1. رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399

حسن زرنوشه فراهانی


3. معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 32-55

فاطمه دسترنج


4. بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 56-78

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری؛ صدیقه افتاده


5. واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-141

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی


6. مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-125

سیدمحمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی