کلیدواژه‌ها = رویکرد تشبیهی
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1399

حسن زرنوشه فراهانی