دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. متشابهات قرآن از منظر اخباریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

سید عبدالله اصفهانی


2. ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ» در انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی


3. رویکردهای کلامی مختلف در مواجهه با مسئله‌ی تأویل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

حسن زرنوشه فراهانی


4. تاثیر آراء و اصطلاحات علم کلام بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

خدیجه احمدی بیغش؛ مریم دخیلی


5. تعدّد مصادیق تأویل در نگاه علامه طباطبایی و سلفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

محمد صادق بدخش


6. تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

مرضیه قنبری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی