دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 1-322 
بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

صفحه 9-39

20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5

مرضیه قنبری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سیدمعصوم حسینی


بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت

صفحه 91-109

20.1001.1.26767384.1400.6.6.4.7

الهه شاه‌پسند؛ سمانه احمدپور دهقان


بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

صفحه 110-134

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح


آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

صفحه 135-162

20.1001.1.26767384.1400.6.6.11.4

حسین سلطان محمدی؛ علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی