نویسنده = فاطمه علایی رحمانی
تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 29-59

محمد حسن صانعی پور؛ فاطمه علایی رحمانی؛ فهیمه غلامی نژاد