نویسنده = ���������������� ����������
نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 46-67

زینب براتی؛ سهیلا پیروزفر