نویسنده = جواد فرامرزی
واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 94-116

جواد فرامرزی؛ سید قاسم حسینی


تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 286-307

حمزه حبیب زاده؛ جواد فرامرزی