نویسنده = ������������������� ��������
بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 93-111

20.1001.1.26767384.1400.6.6.4.7

الهه شاه‌پسند؛ سمانه احمدپور دهقان