نویسنده = �������������� ������������ ����������
بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 93-111

20.1001.1.26767384.1400.6.6.4.7

الهه شاه‌پسند؛ سمانه احمدپور دهقان