نویسنده = ���������� ��������������
تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

ابراهیم فلاح؛ میثم خلیلی؛ حمید نیکزاد


بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح