نویسنده = ���������� ��������������
تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 235-260

ابراهیم فلاح؛ حمید نیکزاد؛ میثم خلیلی


بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح


جستجوی معناشناسی امید در قرآن با تکیه بر روابط همنشینی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

مصطفی باقری نوذری؛ ابراهیم فلاح