نویسنده = ������������������ ��������
تاویل سنت‌های الهی در قرآن

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 79-103

هادی ابراهیمی؛ احمد زرنگار؛ حدیثه زارعی