کلیدواژه‌ها = تأویل
بازخوانی و تأویل آیات پوشش زنان؛ با تمرکز بر هدف آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد


نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 60-93

محسن کبیری راد؛ سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 117-141

محمد صادق بدخش


بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 214-234

سیده فرناز اتحاد؛ سیدمعصوم حسینی


تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 235-260

ابراهیم فلاح؛ حمید نیکزاد؛ میثم خلیلی


بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح


بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه‌شناسی روایات تأویلی در کتاب تأویل الآیات الظاهره

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 56-78

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری؛ صدیقه افتاده


واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 117-141

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی


مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

سیدمحمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی