کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
واکاوی دیدگاه‌های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402

محمد حسین خواجه بمی


تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 29-59

محمد حسن صانعی پور؛ فاطمه علایی رحمانی؛ فهیمه غلامی نژاد


بینامتنی قرآنی-روایی در دفتر ششم مثنوی‌معنوی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 165-195

20.1001.1.26767384.1400.6.6.1.4

حسین خانی کلقای؛ الهه سیاح