کلیدواژه‌ها = تفسیر
نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 60-93

محسن کبیری راد؛ سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


بررسی و تبیین مفهوم تأویل در قرآن از منظر فریقین

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 214-234

سیده فرناز اتحاد؛ سیدمعصوم حسینی


تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 235-260

ابراهیم فلاح؛ حمید نیکزاد؛ میثم خلیلی


انواع تأویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 256-276

20.1001.1.26767384.1400.6.6.10.3

فرشته صادقی؛ مهرناز گلی


تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 17-31

سیده راضیه پورمحمدی؛ سهراب مروتی؛ ابراهیم ابراهیمی


نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 46-67

زینب براتی؛ سهیلا پیروزفر


واکاوی مفهومی تأویل با تکیه بر نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 117-141

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی