کلیدواژه‌ها = باطن
واکاوی تاویلات روایی تفاسیر شیعی در آیه 189 سوره بقره

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 94-116

جواد فرامرزی؛ سید قاسم حسینی


تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 286-307

حمزه حبیب زاده؛ جواد فرامرزی


مقایسه اندیشه تأویلی خواجه نصیر الدین طوسی و صدرالدین شیرازی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

سیدمحمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی