موضوعات = تعامل تأویل و زبان قرآن
تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 235-260

ابراهیم فلاح؛ حمید نیکزاد؛ میثم خلیلی


تحلیل مکتب تاویلی ایت الله حسن زاده آملی

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 286-307

حمزه حبیب زاده؛ جواد فرامرزی


آسیب‌شناسی نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 137-164

20.1001.1.26767384.1400.6.6.11.4

حسین سلطان محمدی؛ علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی


تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

محمدعلی دیانی؛ محمود دیانی


بازخوانی و تأویل آیات شهادت (گواهی): با تمرکز بر آیه 282 سوره بقره

دوره 3، شماره 6، شهریور 1400

فاطمه‌ سادات حسینی؛ بی‌بی زهرا حسینی جهان آباد