موضوعات = تأویل تطبیقی از منظر مفسران
تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 29-59

محمد حسن صانعی پور؛ فاطمه علایی رحمانی؛ فهیمه غلامی نژاد


بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 10-41

20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ مرضیه قنبری؛ سیدمعصوم حسینی


بن‌مایه‌های قرآنیِ مضامین روایی قناعت

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 93-111

20.1001.1.26767384.1400.6.6.4.7

الهه شاه‌پسند؛ سمانه احمدپور دهقان


بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 112-136

20.1001.1.26767384.1400.6.6.6.9

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ ابراهیم فلاح


تحلیل تأویلات شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

دوره 3، شماره 5، دی 1399

مرضیه قنبری؛ محمدتقی دیاری بیدگلی


تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) با رویکرد ادبی وکلامی پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه 7 سوره آل عمران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 17-31

سیده راضیه پورمحمدی؛ سهراب مروتی؛ ابراهیم ابراهیمی


تاویل سنت‌های الهی در قرآن

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 79-103

هادی ابراهیمی؛ احمد زرنگار؛ حدیثه زارعی


هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 104-128

رمضان مهدوی آزادبنی


پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 1-24

حسین خاکپور؛ فاطمه اثنی عشری


نقد و بررسی دیدگاه های مفسران در باره آیه 71 سوره مریم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 46-67

زینب براتی؛ سهیلا پیروزفر