دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، شهریور 1401، صفحه 1-307 
تأویل پژوهی فریقین در آیات 22 و 23 سوره القیامه

صفحه 29-59

محمد حسن صانعی پور؛ فاطمه علایی رحمانی؛ فهیمه غلامی نژاد


نگاهی جدید به نظریه تفسیر تمثیلی با تأکید بر تأویل قرآن

صفحه 60-93

محسن کبیری راد؛ سیّدابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


تأویلات داستان موسی (ع) در موضوع تجلّی خداوند

صفحه 235-260

ابراهیم فلاح؛ حمید نیکزاد؛ میثم خلیلی