تاویل سنت‌های الهی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

عالمی که در آن زندگی می‌کنیم در تمامی ساحت‌ها دارای قوانین و اصولی است، همان‌طور که در عرصه علوم تجربی قوانینی بر بعد مادی اشیاء حاکم است در عرصه مادی و معنوی زندگی بشر نیز قوانینی وجود دارند. این قوانین که در عرف دینی به آن سنت گفته می‌شود بر تمامی زندگی بشر سایه انداخته است. بدیهی است شناخت این قوانین که سرنوشت دنیوی و اخروی بشر در گرو آن قرار دارد، بسیار ضروری است. این مقاله با تاکید بر تفسیر شریف المیزان، نمونه و نور به روش کتابخانه‌ای تهیه شده است. در این مقاله کوشش شده است با تحلیل مفهوم سنت و معرفی اجمالی انواع سنت‌های الهی، سنت‌هایی که بر سرنگونی و نابودی حکومت‌ها و گروه‌هایی ضد دینی، اجتماعی و مدنی اشاره دارند، معرفی گردند. سعی شده است تا افق‌های جدیدی از مباحث آزمایش و امتحان خداوند سبحان گشوده شود؛ باشد که به فضل پروردگار، نسل نواندیش در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی و سلطه فکری بیگانگان که یکی از برجسته‌ترین عرصه‌های آزمایش الهی است، به ابزار لازم مجهز شوند و تبلیغات آنان در انحراف فکری و اخلاقی جوانان بی‌نتیجه ماند؛ زیرا هرگز نمی توان این حقیقت را انکار کرد که موفقیت در آزمون‌ها و امتحانات در گرو شناخت زمینه‌های امتحان و ابتلا، آگاهی از راز و رمز پیروزی در آزمایش‌های الهی، آگاهی از عوامل گمراه‌کننده و چگونگی برخورد و رویارویی با عوامل ایجاد انحراف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretation of Divine Traditions in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Hadi Ebrahimi
  • Ahmad Zarnegar
  • Hadise Zareei
Researcher
چکیده [English]

The world in which we live has laws and principles in all areas, just as in the field of experimental sciences there are laws that govern the material dimension of objects, in the material and spiritual realm of human life there are laws. These laws, which are called traditions in religious tradition, have overshadowed the whole of human life. It is obviously necessary to know these laws on which the worldly and otherworldly destiny of man depends. This article has been prepared by library method with emphasis on Sharif Al-Mizan interpretation, sample and light. In this article, an attempt has been made to analyze the concept of tradition and briefly introduce the types of divine traditions, traditions that refer to the overthrow and destruction of governments and anti-religious, social and civil groups. An attempt has been made to open new horizons for the subject of God Almighty's trial and examination; May, by the grace of God, the modern-day generation be equipped with the necessary tools to fight against the cultural invasion and intellectual domination of foreigners, which is one of the most prominent areas of divine testing, and their propaganda be ineffective in the intellectual and moral deviation of the youth; Because there is no denying the fact that success in tests and examinations depends on knowing the areas of examination and suffering, knowledge of the secret and secret of success in divine tests, knowledge of misleading factors and how to deal with them. With the causes of deviation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Interpretation
  • Divine Traditions