اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 76
تعداد پذیرش 36

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 22508
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3446
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 343 روز
درصد پذیرش 47 %