اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 96
تعداد پذیرش 54

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 26465
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5564
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 297 روز
درصد پذیرش 56 %