اهداف و چشم انداز

  • کنکاش از رویکردهای مختلف فرق اسلامی در خصوص تأویل قرآن و تلاش درتفاهم حداکثری در دستیابی به تأویل روشمند قرآن از منظر مکتب اهل بیت
  • این مجله در تلاش است با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین، مقالات مقایسه ای تأویلات قرآنی و عهدین را به چاپ رساند.