پژوهشی در تأویل «ِذِبْحٍ عَظِیم» از منظر قرآن و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری رشته نهج البلاغه دانشگاه میبد

چکیده

تفسیر متون دینی و کشف لایه های پنهان آن، امری ضروری است. این امر شامل کشف چند معنایی در عبارت‌های قرآن کریم و کتاب مقدس ، نیز می شود از جمله عباراتی که با این دید می توان آن را بررسی نمود، "ذبح عطیم" است که می تواند مصادیق تاویلی – در ادیان توحیدی- به خود اختصاص دهد. اما کدام تاویل به واقع نزدیکتراست.
مقاله‌ی حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی با تأمل و تدبر در روایات اهل بیت (ع) و متن کتاب عهدین (تورات و انجیل) بیان می کند: امروزه می‌توان نمونه‌هایی از رویکرد تیپولوژی را در کتاب مقدس و قرآن مشاهده کرد مانند: آیه‌ی «ِذِبْحٍ عَظِیم» که کتاب مقدس در ظاهر مراد از آن را حضرت اسحاق (ع) معرفی می‌کند و مسیحیت آن را نشانه و علامتی برای حضرت عیسی (ع) می‌دانند که ذبیح حقیقی حضرت مسیح است. اما در روایات اهل بیت (ع) مراد واقعی از ذبح عظیم، حضرت سیدالشهداء (ع)، سبط پیامبر اسلام (ص)، امام حسین (ع) است که در روز عاشورا به کمال رسیده و معنای واقعی خویش را یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the interpretation of " "ZEBHE AL AZEEM " from the perspective of the Qur'an and the Testaments

نویسندگان [English]

  • hosain khakpour 1
  • fateme esnaashari 2
1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Sistan and Baluchestan
2 u
چکیده [English]

Interpreting religious texts and discovering their hidden layers is essential. This includes the discovery of polysemy in the phrases of the Holy Qur'an and the Bible. Among the phrases that can be examined with this view is "the great slaughter", which can be interpreted examples - in monotheistic religions. Allocate. But which interpretation is actually closer.
The present article describes in a descriptive-analytical manner by reflecting on the narrations of the Ahl al-Bayt (AS) and the text of the Book of the Covenants (Torah and Bible): Today, examples of the typological approach can be seen in the Bible and the Qur'an. Kurdish, such as: The verse "The Great Sacrifice" which the Bible apparently refers to as Isaac (AS) and Christianity considers it as a sign and symbol for Jesus (AS) that the true sacrifice is Jesus Christ . But in the narrations of the Ahl al-Bayt (AS), the real meaning of the great slaughter is Hazrat Seyyed al-Shuhada (AS), the lineage of the Prophet of Islam (AS), Imam Hussein (AS), who reached perfection on the day of Ashura and found his true meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation"
  • Holy Quran"
  • "
  • Book of Covenants"