بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان با تاکید بر آموزه‌های امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر عربی و معارف. ادبیات و علوم انسانی مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

از جمله نقدهای مهم منتقدان مکتب ابن عربی، تأویلات غریبی است که ابن عربی و برخی تابعان ایشان نسبت به برخی آیات قرآن ارائه داده‌اند و در شمار آنها، مسأله خلود در جهنم، عذاب دائم و جاودان خالدان در دوزخ است.این دسته که نظریه انقطاع عذاب اهل دوزخ را مطرح می‌کنند برای مدعای خویش ادله و مبانی را مطرح کرده‌اند که برخی خلاف ظاهر و نص است. از جمله این افراد ابن عربی است که در مواضع مختلف آثارخود به این موضوع پرداخته است. به باور ابن عربی و برخی شارحان، غایت خلقت برخی انسان‌ها، دوزخ است و براساس همین مبنا چنین استدلال کرده‌اند که مزاج و ساختار وجودی این دسته افراد ملایم با دوزخ و عذاب است، لذا از بودن در دوزخ در عذاب نیستند.. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان مدعا، باتوجه به آموزه‌ها و اندیشه امام خمینی به بررسی آن بپردازیم. از منظری کلان، غایت انسان سعادت است که تحقق و نزدیک شدن به این غایت به نسبت درجات و کمالات وجودی است که آن دردوزخ نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Ibn Arabi''''s interpretations in the theory of the cessation of torment with regard to the issue of human teleology with emphasis on the teachings of Imam Khomeini (ra)

نویسنده [English]

  • somsye amini
Secretary of Arabic and Education. Literature and Humanities Sama Collection Islamic Azad University Najafabad Branch
چکیده [English]

One of the most important criticisms of the critics of Ibn Arabi''s school is the strange interpretations that Ibn Arabi and some of his followers have given to some verses of the Qur''an, and among them is the issue of being in hell, the eternal torment of the perpetrators in hell. They call for the cessation of the torment of the people of Hell. Among these people is Ibn Arabi who has dealt with this issue in different positions of his works. According to Ibn Arabi and some commentators, the end of the creation of some human beings is hell, and based on this, they have argued that the temperament and existential structure of this group of people are mild with hell and torment, so they are not tormented by being in hell. In this article, we intend to examine the claim, according to the teachings and thought of Imam Khomeini. From a macro perspective, the goal of man is happiness, which is the realization and approach to this goal in relation to the degrees and perfections of existence, which will not be in hell

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Arabi"
  • Imam Khomeini"
  • immortality"
  • Interruption of torment"
  • End"
  • "
  • Interpretation"