تبیین تأویلی «مقام محمود» بر پایه مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مسئول موسسه فرهنگی میراث مشترک ادیان و مدرس دانشگاه

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه مازندران

چکیده

بر طبق آیه 79 سوره اِسراء، پیامبر اکرم(ص) مشروط به شرایطی به مقام محمود می‌رسد و این در حالی است که بر اساس آیه دوم سوره حمد، هرگونه حمدی به خداوند متعال بر می‌گردد. این که مقام محمود چگونه جایگاهی است، مستلزم فهم تأویلی قرآن است که به ‌واسطه رمزگشایی حضرات معصوم(ع)، فهم آن میسر گشت. در این‌باره پرسش‌هایی مطرح می‌شود: مقام محمود در قرآن چگونه مقامی است و تأویل آن چیست؟ حمد حامدان به خداوند متعال باز می‌گردد یا به پیامبر(ص)؟ چگونه می‌توان بین آیات79 سوره اِسراء و دوم سوره حمد را جمع کرد؟ درباره دامنه اشتمال مقام محمود: آیا جزو اختصاصات‌النبی(ص) است یا دیگران هم می‌توانند بدان دست یابند؟ از جمله نتایج این پژوهش که با پویش نظری و کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مستندات تفسیری، عرفانی و کلامی و با اتکا به سوره اِسراء، زیارات عاشورا و جامعه کبیره تدوین شده، این است که بر طبق آیه 79 سوره مبارکه اِسراء، پیامبر اکرم(ص) با تهجّد و شب زنده‌داری به مقام محمود که عالی‌ترینِ مقامات سلوکی است، نائل می‌آید و در این مقام، تمامی حمد حامدان در مقام خلافت و مظهریت، که مقام وجه‌اللهی است - و نه در مقام الوهیت- به پیامبر(ص) بازمی‌گردد. همچنین در روایات معتبری در تأویل این آیه، مراد از آن، مقام شفاعت قلمداد شده است و با وجود اختصاصی‌بودن این مقام نبوی(ص)، حضرات معصوم(ع) و برخی مؤمنان نیز می‌توانند از آثار این عالی‌ترین مقام نبوی بهره‌مند شوند؛ چنان‌که در زیارات عاشورا و جامعه کبیره نیز بدین معنا اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tewfian Dissonville has written on the basis of the interpretation of mystic and verbal comments

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Dayyani 1
  • Mahmood Dayyani 2
1 CEO of the joint cultural heritage of the two religions and The university teacher
2 The T.A. Department of Philosophy and the Speech of Mexicans.
چکیده [English]

The highest point was that of genius no more than a proper post, and that, according to the 79th, the master of the prophet of the Ukrainians was to rise on condition, while on the second, to bring to God any kind of God.how Mahmoud's place consists in an idea of Master Willie of the Koran, which, owing to the discovery of the guilty and sinful men, has been able to read, as in the popular pilgrimage of Rome, the Holy See of Providence.It is necessary to ask: how is Mahmoud's place in the Koran, and the Tsarevich Chistan.Hamdh the bearers return to God, or letters of genius; and how can there be any understanding between the Book of Revelation and the 2: 00 A. M.as for the sum of appetite, is it not a higher class of men or is it possible that others.Among the results of this inquiry, which, by virtue of powder, a bookcase, and the style of exhortation, and, based on verbal or mystical views, or on the estuary of Messalina.is that according to '79,' Congratulations,' The Prophet of the Ukrainians, ' and a live night, he won the high officials of Calengo and in this case, the whole of Hamdh, the bearers, in the mitre, the wrongs which are the erroneous, cannot be held responsible for this work of genius, and to which the doctrine of this church, as well as the fact that it is to be understood moreover, the favorite of the three

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Prophet
  • Position of Mahmoud
  • Position of intervention
  • The secret passage (Asra). The Ashoora pilgrimage
  • The Jamee Kabireh pilgrimage
دوره 3، شماره 6
شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1402