بررسی تطبیقی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی رحمةالله علیه و علامه جوادی آملی حفظه الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعه الزهرا سلام الله علیها

چکیده

تأویل از جمله اصطلاحات علوم قرآنی است که از دیرباز در متون دینی و علوم قرآنی مطرح بوده است و آراء و نظرات گوناگونی درباره این واژه مطرح شده است. مفسران قرآن کریم درباره‌ی معنای تأویل که در فهم قرآن کریم و حقیقت آن دارای اهمیت است، نظرات مختلفی بیان کرده اند. از جمله مفسرانی که به این موضوع پرداخته اند؛ علامه طباطبایی و علامه جوادی آملی می‌باشند. در این پژوهش به بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و علامه جوادی آملی می‌پردازیم. علامه طباطبایی معتقدند؛ تأویل از قبیل مفاهیم الفاظ نیست؛ بلکه حقیقتی واقعی است که بیانات قرآن کریم از قبیل احکام و حکمت‌ها و موعظه‌ها مستند به آن است و همه‌ی آیات قرآن تأویل دارد و ظرف ظهور آن در قیامت است. علامه جوادی آملی نظر ایشان را درباره تأویل می‌پذیرند؛ ولی معتقدند راسخان در علم می‌توانند، در این دنیا تا اندازه‌ای به حقیقت آن دست یابند و ظهور تام آن در قیامت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به این موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of interpretation from the perspective of Allameh Tabatabai, may God have mercy on him Allameh Javadi Amoli Hafezullah

نویسنده [English]

  • maryam shah ali
j.z
چکیده [English]

Interpretation is one of the terms of Quranic sciences that has been used for a long time in religious texts and Quranic sciences and various opinions and opinions have been expressed about this term. The commentators of the Holy Qur'an have expressed different views on the meaning of interpretation, which is important in understanding the Holy Qur'an and its truth. Among the commentators who have addressed this issue; Allameh Tabatabai and Allameh Javadi are Amoli.In this study, we make a comparative study of the views of Allameh Tabatabai and Allameh Javadi Amoli. Allameh Tabatabai believe; Interpretation is not like the meanings of words; Rather, it is a real truth to which the statements of the Holy Qur'an, such as the rules, wisdom, and sermons, are based, and all the verses of the Qur'an are interpreted, and the container for its appearance is on the Day of Resurrection. Allameh Javadi Amoli accepts his opinion about interpretation; But they firmly believe in science, they can achieve its truth to some extent in this world, and its full appearance is on the Day of Resurrection. This research deals with this issue in a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discount
  • interpretation
  • Allameh Tabatabai
  • may God have mercy on him
  • Allameh Javadi Amoli Hafezullah