مفهوم شناسی تأویل و کاربرد آن در تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

واژه تأویل بارها در قرآن به کار رفته و قرآن برای خودش ، قائل به تأویل شده که تلاش­های بسیاری را برای یافتن مفهوم صحیح آن به خود معطوف ساخته است؛ علامه طباطبایی نظری جدید برای تعریف تأویل ارائه داده که شناخت آن، در کشف مراد قرآن از تأویل اهمیت ویژه­ای دارد. در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه­ای، تعریف علامه طباطبایی از تأویل در عرف قرآن، تبیین و عملکرد ایشان در کاربرد این واژه در المیزان،گردآوری گردد تا با تعریف ایشان، برداشتی صحیح از معنای تأویل در کاربرد این واژه در قرآن و تفسیر آن بدست آید و مشخص گردد که هیچ­یک از تعریف­های دیگر تأویل، به جز تعریف علامه طباطبایی، با مراد قرآن مطابقت ندارند و تأویل در تعریف علامه، از سنخ مفاهیم نیست، بلکه حقیقت واقعی و عینی یک واژه یا عبارت قرآنی است که در تمام تفسیر المیزان رعایت شده و تأویل، بر اساس تعریف رایج(بازگرداندن معنای ظاهری)، با هر انگیزه­ای باشد، نادرست ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Tawil(paraphrase) and its usage in al-Mizan interpretation

چکیده [English]

The word of Tawil used in Quran several time and Quran say that it has Tawil  and base of this reason lot of Muslim scholars have tried to find correct concept of this word. Allamah Tabatabai has new view in this field which has special importance for realization from Quranic meaning of Tawil. This article tried to explaining Tabatabai's viewpoint of Tawil definition by library method and collect his functions with this word in al-Mizan interpretation, then comparison it with the definition to cause right conclude of Tawil meaning in Quranic usage and its interpretation and specified that none of Tawil's definitions, except definition of Allamah Tabatabai, are correspond with Quran's aim and Tawil in Tabatabai's view is not a category of concepts, but it is real and objective fact of a Qur'anic word or phrase that practically observed in whole of al-Mizan interpretation and Tawil done with any motivation in Quran based of prevalent explanation is erroneous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Tawil (paraphrase)
  • Allamah Tabatabai
  • al-Mizan interpretation
  • conceptualization
  • usage