گونه‌شناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

چکیده

در منابع تفسیری روایی، روایات تأویلی از روایات تفسیری تفکیک نشده است؛ لذا جداسازی روایات تأویلی از روایات تفسیری و تعیین نوع تأویل آنها اهمیت و ضرورت می‌یابد. در این تحقیق بر آنیم تا این مهم را در مورد روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان(ع) در سوره نحل محقق سازیم. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که در روایات تأویلی اهل‌بیت(ع) در سوره نحل چه نوع تأویلاتی در رابطه با امیرمؤمنان(ع) صورت پذیرفته است؟ در این راستا، بر اساس معنای اصطلاحی تأویل قرآن در آیات و روایات، روایات تأویلی سوره نحل از بین روایات تفسیری آن استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شد که ذیل ۱۵ آیه از سوره نحل، چهار نوع تأویل در ‌روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان(ع) وجود دارد که عبارت‌ اند از: معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) و مصداق اطلاق یا عموم آیه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of the interpretive narrations of Surah An-Nahl about the Commanders of the Faithful

نویسنده [English]

  • mohammad hadi ghahari kermani
Islamic Education Department, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In narrative interpretive sources, interpretive narrations are not separated from interpretive narrations; Therefore, separating interpretive narrations from interpretive narrations and determining the type of their interpretation becomes important and necessary. In this research, we intend to realize this important point about the interpretive narrations related to the Commanders of the Faithful (pbuh) in Surah An-Nahl. This research seeks to find the answer to the question that in the interpretive narrations of Ahl al-Bayt (AS) in Surah An-Nahl, what kind of interpretations have been made in relation to the Commanders of the Faithful (AS)? In this regard, based on the idiomatic meaning of Qur'anic interpretation in verses and narrations, the interpretive narrations of Surah An-Nahl were extracted from its interpretive narrations and by descriptive-analytical method it was determined that under 15 verses of Surah An-Nahl, four types of interpretations in interpretive narrations related to Amir al-Mu'minin (AS) There are: the esoteric meaning of the verse, the esoteric meaning of the verse, the meaning of the verse over time (current and adaptation) and the meaning of the application or the generality of the verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran Interpretation
  • Types of Quran Interpretation
  • Interpretive Narration
  • Surah An-Nahl
  • Amir al-Mu'
  • minin (AS)