بررسی تأویلات مفسران در تبیین آیه 52 سوره مریم(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه مازندران- مدرس گروه معارف دانشگاه مازندران

2 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

3 گروه ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

داستان حضرت موسی(ع) از جمله موضوعات مورد توجه قرآن بوده که در سوره های مختلفی به فراخور بحث، به زوایایی از آن اشاره شده است. در آیه 52 سوره مریم(س) در کنار سایر آیاتی که به صفات ویژه هر یک از انبیای الهی اشاره می گردد، به ورود حضرت موسی(ع) به کوه طور و نجوای با پروردگار و منزلتی اشاره داشته و کلیم اللهی حضرت موسی(ع) به عنوان صفت برجسته آن حضرت مطرح می گردد که در نگاه مفسران تاویلات ویژه ای داشته است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تاویلات این آیه پرداخته و میزان نقش ساختار آیه را در تاویلات ارائه شده مورد سنجش قرار می دهد. در پایان این نتیجه حاصل شده است که در پایان این نتیجه حاصل شده است که مفسران تاویل منزلت یابی به مقام رسالت و نیز گفتگو و مناجات پروردگار را دستیابی به علم و آگاهی ایشان از مفاهیم لوح محفوظ دانسته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the interpretations of the commentators in explaining verse 52 of Surah Maryam

نویسندگان [English]

  • fateme Qorbani lakterashani 1
  • Zaynab hosseini 2
  • ibrahim fallah 3
1 mazandaran uni
2 Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Mazandaran University
3 Azad uni
چکیده [English]

The story of Prophet Moses (pbuh) is one of the topics of interest in the Qur'an, which has been discussed in various chapters in accordance with the discussion. In verse 52 of Surah Maryam (PBUH) along with other verses that refer to the special attributes of each of the divine prophets, it refers to the entry of Prophet Moses (PBUH) into the mountain of whispers and whispering with God and dignity, and the divine word of Prophet Moses (PBUH) ) Is considered as a prominent attribute of the Imam who has had special interpretations in the eyes of commentators. This article deals with the interpretations of this verse in a descriptive-analytical method and evaluates the role of the structure of the verse in the presented interpretations. In the end, it has been concluded that in the end, it has been concluded that the commentators have considered the interpretation of attaining the status of the mission as well as the dialogue and prayers of God as gaining their knowledge and awareness of the meanings of the tablet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Moses (pbuh)
  • Interpretation
  • verse 52 of Surah Maryam
  • nearness
  • recitation